وکالتنامه
زمان: 11 مرداد 1358 / 8 رمضان 1399
مکان: قم
موضوع: انتصاب وکیل در به مصرف رساندن اموال موهوبه
مخاطب: حسینی میانجی، سید کاظم
[حضرت آیت الله العظمی خمینی - دام ظله العالی. با تقدیم سلام، به عرض می‌رساند اینکه: در شهر کاشمر مسلمانی به نام «محمد علی قدس» تمام دارایی خود را اعم از منقول و غیر منقول به حضرتعالی اهدا نموده و اسناد رسمی هم تنظیم شده است. فعلاً احتیاج به امضای خود یا وکیل و نماینده حضرتعالی دارد، و نسبت به مصرف آن به هرکس و به هر نحو دستور فرمایید.
- شهر صیام - سید کاظم حسینی میانجی.
بسمه تعالی. بعدالتحیه. او مردی است پیر و فرتوت و صاحب ثروت بیشمار؛ لکنَّه جَمَعَهُ مِن حلاله و حرامه. به فکر افتاده اموال خود را طبق اراده آن جناب بذل کند. اگر صلاح بدانید، آقای حسینی را که مردی فاضل و متقی و اعزامی جامعه مدرسین است یا کس دیگر را وکالت دهید، اموال را به نام هر کسی که امر می‌فرمایید به ثبت برساند. 11/5/58. الاقل علی مشکینی‌]
بسمه تعالی
جناب مستطاب ثقة الاسلام و المسلمین آقای آقا سید کاظم حسینی میانجی از طرف اینجانب وکیل هستند اسناد مزبور را امضا نموده و اموال فوق را صرف امور خیریه و عمران و آبادی و مستضعفین محل بنمایند. (1)
روح الله الموسوی الخمینی