بیانات
زمان: 20 مرداد 1358 / 17 رمضان 1399
مکان: قم
موضوع: کوشش برای حفظ انقلاب
حضار: پاسداران کمیته نیاوران
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
[در این دیدار ابتدا سرپرست کمیته نیاوران پیام کارکنان و پاسداران را در حضور امام قرائت کرد. امام خمینی در پاسخ فرمودند:]
نیاوران و کاخ نیاوران! چه نقشه‌های شومی که در این کاخ علیه اسلام طرح می‌شد. نقشه‌هایی که بین طبقات مردم ایجاد اختلاف می‌کند. روحانی را از دانشگاهی، هر دو را از بازاری، هر سه را از کارگر و همه قشرها را از یکدیگر.
[امام خمینی همچنین گفتند:]
اما حالا همه مردم بیدار شده و حتی اظهار نظر می‌کنند به حکومت اسلامی. شما پاسدارانی که سابقاً قدرت نزدیک شدن به این کاخ را نداشتید، الآن مستقر در کاخ شدید. همه با هم در حفظ این نهضت کوشا باشید و غیرت داشته باشید در حفظ اسلام. خداوند به همه شما توفیق عنایت فرماید. خداوند همه شما را مؤید بدارد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>