سخنرانی
زمان: 24 مرداد 1358 / 21 رمضان 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: منشأ ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی حکومتهای آنهایند
حضار: هیأتی از مقامات کشور سوریه، آقایان: عبدالحلیم خَدام (معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه)، احمد اسکندر (وزیر اطلاعات)، محمد العماری (وزیر اقتصاد و تجارت خارجی)، کاردار سفارت سوریه و تنی چند از مقامات آن کشور و آقایان: یزدی، ابراهیم (وزیر امور خارجه) - داوری (معاون سیاسی وزارت امور خارجه)
بسم الله الرحمن الرحیم
وحدت مسلمانان، مانع بهره برداری دشمنان اسلام
سلام مرا به رئیس جمهور (2) برسانید و از ایشان تشکر کنید نسبت به ما عواطف دارند.
امیدوارم که مسلمین و ملتهای اسلامی همان طور که دستور اسلام و قرآن مجید است با هم برادر باشند و نسبت به دشمنان انسانیت [و] کشورهای اسلام، با شدت و قدرت رفتار کنند. و این حاصل نمی‌شود الّا به اینکه از اختلافات جزئی، که بین دولتها هست، دست بردارند و مثل برادر هم باشند. این اختلاف موجب بهره برداری دشمنهای اسلام و مسلمین است. باید از این بهره برداری جلوگیری بشود به وحدت اسلامی و اینکه همه در تحت لوای اسلام و قرآن مجید مجتمع بشوند؛ زیرا آنطور که قرآن دستور داده است: «رُحَماء» بینهم و «اشدّاء» بر کفار (3) باشد. در اسلام اساساً نژاد مطرح نیست، عربی و عجمی و سایر گروهها ابداً مطرح نیست. اسلام برای تربیت انسان آمده است، مطلب