غلطکاریهای خودتان خواهید شد. لکن نهضت ما عقب نخواهد زد و نهضت ما به پیش می‌رود، و باید سایر ملتها از نهضت ما عبرت بگیرند؛ و حکومتها از حکومت سابق ما و از وضعی که برای او پیش آمد، عبرت بگیرند.
نکاتی درباره افغانستان
ملت افغانستان از ایران عبرت بگیرد، و این فاسدها را - که مردم را به خون و خاک می‌کِشند - به سر جای خودشان بنشانند. ارتش افغانستان به ملت بپیوندد. حکم اسلام است. ادارات دولتی افغانستان همان طوری که ادارات ما به ملت پیوستند به ملت بپیوندند؛ ژاندارمری آنجا به ملت بپیوندد و این فاسد (1) را بیرون کند. ما امیدواریم که با وحدت کلمه مسلمین مسائل اسلام، مسائل فلسطین، مسائل افغانستان، حل بشود.
من از خدای تبارک و تعالی سلامت و توفیق مسلمین را خواستارم. و از خدای تبارک و تعالی خواهانم که مستضعفین را بر مستکبرین غلبه بدهد و زمین را به آنها به ارث عنایت فرماید.
والسلام علیکم و رحمة الله

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>