حکم
زمان: 27 مرداد 1358 / 24 رمضان 1399
مکان: قم
موضوع: انتصاب قاضی دادگاه‌های انقلاب خراسان
مخاطب: مطهری، احمد
بسمه تعالی
جناب مستطاب ثقة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد مطهری - دامت افاضاته
بدین وسیله جنابعالی به سمت قضاوت در دادگاه‌های انقلاب اسلامی در استان خراسان منصوب می‌شوید که در تشکیل دادگاه و رسیدگی به پرونده متهمان و زندانیان اقدام نموده و احکام شرعیه را درباره ایشان صادر نمایید؛ و در هر حال احتیاط را رعایت نمایید. از خدای تعالی موفقیت آن جناب را خواستارم.
به تاریخ 24 شهر رمضان المبارک 99
روح الله الموسوی الخمینی‌