پیام
زمان: 31 مرداد 1358 / 28 رمضان 1399
مکان: قم
موضوع: وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی - دعوت از مردم کردستان برای همکاری با جمهوری اسلامی، و هشدار به ضد انقلاب
مخاطب: ملت ایران و اهالی کردستان
بسم الله المنتقم.
از مقام رهبری انقلاب و فرماندهی کل قوا اخطار می‌کنم:
1- اینجانب پشتیبانی خود را از قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری، شهربانی و پاسداران انقلاب اعلام می‌کنم؛ و اجازه نمی‌دهم قلم یا قدمی در تضعیف آنان به کار رود. متخلفین مجرم؛ و در صورت احساس توطئه در دادگاه‌های انقلابی محاکمه انقلابی می‌شوند. و از این تاریخ هیچ کس و هیچ مقامی حق تضعیف آنان را ندارد.
2- افراد قوای انتظامی فوق باید اطاعت از مافوق و حفظ سلسله مراتب را بکنند و در صورت تخلفْ مجرم شناخته می‌شوند و با احساس توطئه، دستور محاکمه در دادگاه‌های صحرایی را می‌دهم.
3- اعتصابات قوای انتظامی اکیداً ممنوع اعلام می‌شود و در صورت تخلفْ مجرم شناخته می‌شوند؛ و محرکینْ ضد انقلاب شناخته می‌شوند و در دادگاه‌های انقلابی به کیفر انقلابی می‌رسند، و با احساس توطئه، دستور دادگاه‌های صحرایی نسبت به آنان را می‌دهم.
4- اکیداً دستور می‌دهم که قوای انتظامی، بخصوص ارتش و پاسداران انقلاب، هماهنگ باشند و تمام گروه‌های پاسدار نیز هماهنگ باشند؛ و در سرکوبی اشرار و پاکسازی مناطق، بخصوص کردستان و خوزستان همکاری کنند. متخلّفینِ مُجرم، و محرکینْ محاکمه انقلابی می‌شوند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>