نامه
زمان: 1358 هجری شمسی / 1399 هجری قمری
مکان: قم
موضوع: رعایت حدود شرعی مالکیت در تصویب مواد قانون اساسی
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
الآن از قِبَل آقای گلپایگانی (1) آمده بودند که ایشان گفتند در مجلس خبرگان راجع به مالکیت، مخالفِ اسلام نباشد که موجب مخالفت شود؛ و خواستند که با آقای بهشتی (2) تماس گرفته شود. شما (3) تماس بگیرید و بگویید چیزی مخالف شرع، واقع نشود که مواجه با مخالفتها شود.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>