تلگراف
زمان: 2 شهریور 1358 / 1 شوال 1399
مکان: قم
موضوع: تسلیت
مخاطب: رحمانی، حسین
بسمه تعالی
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسین رحمانی - دامت افاضاته
تهران - مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
تلگراف جنابعالی واصل و موجب تأثر گردید. بدین وسیله مصیبت وارده را به آن جناب تسلیت گفته از خدای تعالی سلامت و موفقیت جنابعالی را خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی‌