سخنرانی
زمان: 2 شهریور 1358 / 1 شوال 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: راه حل برای اساسی ترین مشکلات مسلمانان
مناسبت: عید سعید فطر
حضار: ایرانیهای مقیم کویت
بسم الله الرحمن الرحیم
پیاده کردن محتوای اسلام
من از خواهران و برادرانی که زحمت کشیده‌اند و از کویت تشریف آورده‌اند و با ما مواجه و روبرو شدند تشکر می‌کنم، و دعاگوی همه هستم. ما آنچه که می‌خواهیم این است که اسلام با تمام محتوایی که دارد، که آن محتوا یک میوه شیرینی است که هرکس آن را بچشد به لذّات ابدی می‌رسد، می‌خواهیم که در تمام قشرها و در تمام آن طرف از ممالک اسلامی این حقیقت، این نور، این اسلام عزیز، با محتوای بسیار عزیز، پیاده شود؛ بلکه آرزو این است که از سرحَدّات ممالک اسلامی به جاهای دیگر ان شاء الله سرایت کند و امید است که بیرق پر افتخار اسلام در تمام نقاط ارض به اهتزاز درآید. لیکن شرط تحقق این مطالب این است که مسلمین وضع خودشان را تغییر بدهند؛ دولتهای اسلامی هم وضع خودشان را تغییر بدهند. دولتهای اسلامی مع الأسف اکثراً با مردم به خشونت و به حکومت رفتار می‌کنند و از این جهت، مردم هم به آنها پشت می‌کنند. اگر برای حکومتها مشکلی پیدا بشود، مردم بی‌تفاوت هستند؛ بلکه شاید تأیید بکنند آن مشکلات را.
سخنی با دولت‌ها و سخنی با ملت‌ها
یک کلمه با دولتها هست و یک کلمه با ملتها. با دولتها این است که عبرت بگیرند از