پیام
زمان: 6 شهریور 1358 / 5 شوال 1399
مکان: قم
موضوع: اخطار به سران حزب منحل دمکرات - حدود آزادی مطبوعات
مخاطب: نیروهای نظامی و انتظامی و پاسداران
بسم الله الرحمن الرحیم
بدین وسیله مطالب زیر اعلام می‌شود:
1- هماهنگی در قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران به طور قاطع باید ادامه پیدا کند. متخلفینْ مجرم شناخته می‌شوند و مؤاخذه می‌گردند.
2- با سران حزب منحله دمکرات و دیگر سران - که خائنان به ملت و کشور اسلامی هستند و قیام بر ضد حکومت مرکزی نمودند - با شدت عمل می‌شود و جوانان عزیز و برومند کُرد آنان را گرفته، و تحویل نیروهای انتظامی دهند.
3- علمای اعلام اهل سنت، مکلفند شرعاً که با قوای انتظامی همکاری کنند و مخفیگاه خائنان را در صورتی که می‌دانند به آنان نشان دهند و با آنان معامله مرتد از اسلام نمایند تا نزد خدا مسئول نباشند.
4- من مکرر اعلام کرده‌ام که در اسلامْ نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین - چه اهل سنت و چه شیعی - برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده‌اند ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند.
5- هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان ما را ندارد. متجاوزین شدیداً به جزای اعمال خود می‌رسند.
6- آن دسته از اعضای حزب منحل دمکرات و سایر برادران ما که به وسیله تبلیغات‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>