تلگراف
زمان: 1358 هجری شمسی / 1399 هجری قمری
مکان: قم
موضوع: ابراز تفقد و دلجویی
مخاطب: محلاتی، بهاء الدین
بسمه تعالی
حضرت آیت الله محلاتی دامت برکاته - شیراز
از اینکه بعض جهال برای جنابعالی ناراحتی پیش آوردند کمال تأسف را دارم.
[روح الله الموسوی الخمینی‌]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>