سخنرانی
زمان: 20 تیر 1358 / 16 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: اولویت تنظیم قانون اساسی بر همه امور
حضار: گروهی از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی غفلت از کارهای اصلی
آقایانی برای بررسی قانون اساسی تعیین شده‌اند؛ الآن وقت این کار است. این کارهای فرعی، اگر ما الآن مشغول بشویم به آن کارها، از این کاری که اصلی است و سرنوشت مملکت ما به او بسته است، غفلت می‌کنیم. اینها را شما حالا بپیچید بگذارید کنار؛ بعد که آن مسائل اصلی درست شد، بعدش می‌آیید صحبت می‌کنیم.
[یکی از حضار: الآن اگر شوراهای کارگری تشکیل نشود، توی وزارت کار طرح سندیکاهای کارگری است. سندیکای کارگری هم خواست کمونیستهاست. این مسیحیها، این کارگران را زیر نفوذ خودشان می‌گیرند و سندیکا تشکیل می‌دهند.]
مع ذلک اگر شما مشغول بشوید به این مسائل فرعی، مسئله اصلی را فراموش می‌کنید؛ الآن این مسئله اصلی مقدّم است.
[یکی از حضار: الآن یک مسئله دیگر مطرح است. از امام تقاضا داریم برای جلوگیری از برخوردهای انحرافی و ایجاد حساسیت در قشر جوانِ تحصیلکرده مسلمان و جلوگیری از فتنه‌انگیزی افرادی که موقعیت پس از انقلاب را درک نمی‌کنند، خواهشمندیم موضعگیری مناسب و روشنی در قبال شخصیت اسلامی مرحوم شریعتی بیان بفرمایید.]
بهره برداری دشمن از تفرقه
من جواب از این نمی‌دهم. همین مسئله، مسئله ایجاد اختلاف است. همین مسئله، اسباب این می‌شود که شما یک دسته بشوید، آنها یک دسته‌ای بشوند، مشغول یک کاری بشوید، آنها هم کار خودشان را بکنند؛ همین که در تهران الآن هست، در مشهد هست، در اصفهان هست. مشغول هستند که شماها را با قشر روحانی به جان هم بریزند؛
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>