سخنرانی
زمان: 22 شهریور 1358 / 21 شوال 1399
مکان: قم
موضوع: ضرورت توجه و طرح مسائل فعلی جامعه - اظهار نظر صاحبنظران درباره قانون اساسی و دقت در انتخاب خبرگان
حضار: بانوان دانشجو و دانشجویان مرکز دارالزهرای همایونشهر اصفهان
بسم الله الرحمن الرحیم
ضرورت توجه به وضعیت فعلی جامعه
... چند تا کلمه باید [بگویم‌]. اول از شما خانمهای محترم معذرت می‌خواهم که در یک جایی که گرم است و شما در زحمت هستید الآن ما با شما مواجه هستیم.
رشد فکری هر جامعه اقتضا می‌کند که انسان در هر مرحله‌ای که واقع هست همان مرحله را توجه به آن داشته باشد، و افراد هم و گروهها هم در هر حالی که هستند و هر گروهی که هستند همان وضعی که در آن گروه هست به آن توجه داشته باشند. فکر کردن به آن چیزی که درگذشته است و گذشته است و آن چیزی که بعدها خواهد آمد از جهتی خوب است؛ و از جهتی انسان را از آن مقصدی که دارد باز می‌دارد. ما اگر الآن همه توجهمان را منصرف کنیم به اینکه ما چه کردیم و چه کردیم که پیروز شدیم و همه توجهمان را به آتیه دور منعطف کنیم، از آن چیزی که الآن وقتش است، اذهانمان منصرف می‌شود. چنانچه گروه‌های مختلفی که هستند، و هر گروهی برای یک کاری هستند، اگر چنانچه توجه کنند به کارهای گروه‌های دیگر، از کاری که خودشان دارند منحرف می‌شوند. ما الآن چیزی که بالفعل محل حاجتمان است این را باید به آن توجه کنیم. نه به آتیه خیلی فکر کنیم، و نه به گذشته. گذشته الحمدللَّه، تا حالا خوب گذشته است و امیدوارم که آتیه هم ان شاء الله خوب بشود؛ لکن شرط اینکه آتیه خوب بشود این است که حال خوب بشود؛ یعنی هر قدمی که بر می‌داریم همان قدم را ببینیم چه طور
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>