سخنرانی
زمان: 22 شهریور 1358 / 21 شوال 1399
مکان: قم
موضوع: هماهنگی میان نیروهای انقلاب - وجوب حفظ شئون روحانیت
حضار: روحانیون تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
ضرورت هماهنگی میان نیروهای انقلاب
ما گرفتاریهایمان یکی دو تا الآن نیست، گرفتاری خیلی زیاد است و تقریباً باید گفت که دستجات مختلف هماهنگ نشده‌اند؛ در صورتی که آنکه لازم است هماهنگی است. این نه تنها در مثلاً دولت و ملت، بلکه خود گروه‌های ملی هم باز هماهنگ نشده‌اند یعنی آن هماهنگی که بود کم کم دارد از دست می‌رود و همین طور در خود قشر خودمانی و آقایان خودشان، در حال انقلاب یک حال خوبی پیدا شده بود، یعنی البته هر انقلابی این طور است یک وحدت کلمه‌ای و توجه خاص به مقصد؛ همه مجتمع‌اند به یک مقصد که آن مقصد اسلامی بود و دفع شرّ شاه سابق و امثال ذلک، هماهنگی خوبی بود. و با همان هماهنگی این مسائل ابتدایی حل شد؛ یعنی یک مطلبی که در دنیا کسی احتمالش را نمی‌داد و در اینجا هم اکثراً یا همه احتمال اینکه یک همچو قضیه‌ای واقع بشود و یک ملتی که دست خالی دارد غلبه بکند به یک قدرتهایی که نه فقط قدرت شیطانی خود دستگاه بلکه همه قدرتها و نه فقط قدرت امریکا و مثلاً امثال آن، بلکه قدرتهای خود دولتهای اسلام، همه اینها پشتیبانی می‌کردند، منتها بعضی بصراحت و بعضی به طور دیگر، در عین حال این هماهنگی که در بین ملت و بین قشرهای روحانی همه پیدا شد بر این مشکلات بسیار عظیم غلبه کرد و تا اینجا آمد، تا اینجا که رفع شرّ آنها شد به حسب مهم اگر هم باشد، یک چیز با اهمیتی دیگر نیست و اینها هم رفع می‌شود.