من اینها را نگاه می‌کنم ببینم اینها چه هست و باید چه کرد.
[یکی از حضار ما می‌گوییم اگر حقوق متقابل شاگرد و معلم - که تقریباً ده میلیون نفر در سطح سرتاسر مملکت می‌شوند - از لحاظ اسلام برای ما روشن بشود، هرکس - چه دانش آموز و چه معلم - خواست از این مسیر منحرف بشود، ما شدیداً در مقابلش می‌ایستیم. یعنی اگر حقوق متقابل دانش آموز و معلم از دیدگاه اسلام برای ما روشن بشود که لطف بکنید پیامی در این زمینه بفرستید، هرکس خواست از این مسیر منحرف بشود ....]
من هم می‌خواهم شما را مستعد این بکنم که اگر ما یکوقتی یک چیزی نوشتیم و منتشر کردیم؛ شما مستعد باشید که مهم خود شما هستید. ما نصیحت می‌کنیم آنها را، و اگر چنانچه خدای نخواسته یکوقتی دیدیم که توطئه می‌کنند، یک جور دیگر با آنها رفتار می‌کنیم، لکن مهم این است که در دانشگاهها خود آقایان، خود دانشجوها، خود معلمین، خود دکترها، اینهایی که هستند، در آنجا خودشان با هم دیگر اختلاف نداشته باشند. در هر جایی اگر چنانچه خود جمعیتی که همه اسلامی‌اند و اکثریت هم اینطور هستند و منحرفین در اقلیت واقع شده‌اند، بین خودشان اگر چنانچه اختلافی نباشد، آنها را زود از بین می‌برند. عمده این است که گاهی بین خودشان اختلاف است. اختلاف بین خودشان اسباب این می‌شود که آنها نفوذ کنند و نگذارند کاری انجام بگیرد. شما سعی کنید در اینکه بین خود، در هر مدرسه‌ای یا در هر دانشگاهی، بین خود جمعیتهای متعهد و مسْلم، دیگر اختلاف نباشد؛ گروه گروه نشوند که هر کدام یک چیزی بشوند. گروه هستند، اما در اصل مطلب که باید تحصیل بشود، باید موازین، موازین اسلامی باشد. باید اخلاق و عرض کنم اینها تهذیب بشود. اینها در یک مسائل مشترکی با هم باشند، حالا به هر حال یک اختلاف سلیقه‌ای هم دارند؛ خارج از این باشد که همه با هم باید جلوی یک مفسده‌ای را بگیرند.
این مَثَل را برایتان عرض کنم؛ این بختیاریها، که آن وقت خیلی هم قدرتمند بودند، اینها دو طایفه بودند، من می‌دانستم این را، یک طایفه ایلخانی بودند و یک جمعیتی داشتند، یک طایفه هم حاجی ایلخانیها بودند و آنها هم یک جمعیتی داشتند. اینها هم‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>