سخنرانی
زمان: 25 شهریور 1358 / 24 شوال 1399
مکان: قم
موضوع: دعوت به انجام وظایف اسلامی و انسانی
حضار: گروه اعزامی جمعیت شیر و خورشید به کردستان
بسم الله الرحمن الرحیم
کوشش همگانی در به مقصد رسیدن نهضت
ما باید همان طوری که ملاحظه کردید که با کمک همه قشرهای ملت این پیروزی معجزه آسا را به دست آوردیم، کمک همگی بود که توانست یک همچو اعجازی را بکند و توجه به مبادی، حالا هم که باز بین راه هستیم و احتیاج داریم به اینکه از قدرتهایی که هست استفاده کنیم، باید گمان نکنیم که مطلب گذشته است. اینها که استفاده از این مملکت می‌کردند و چشم طمعشان باز از اینجا نبریده است، اینها در صددند که کارشکنیهایی بکنند و هرچه بتوانند نگذارند یک مملکت آرامی، یک مملکتی که خودش، خودش را اداره کند و خودکفا باشد، نگذارند که چنین چیزی پیش بیاید، و لهذا این توطئه‌ها را که می‌بینید پیش می‌آورند، کردستان را به آن صورت درست کردند و محتمل است که باز هم جاهای دیگر را. و ما باید با توجه به این معنا که مابین راه هستیم و باز گرفتاری داریم، همه‌مان کمک کنیم. معنی کمک این نیست که شمایی که مأمور شیر و خورشید سرخ (1) هستید یک کار دیگر انجام بدهید؛ معنی‌اش این است که آن کاری که به دست شماست خوب انجام بدهید.
در حکومت غیر اسلامی و طاغوتی، وجدان شما خیلی همراه نبود که اطاعت از آنها بکنید، اگر هم اطاعت شده، اطاعتی بوده است که اطاعت الزامی بوده لکن حالا که متبدل شده است و یک حکومت اسلامی و ملی است که از خودتان است، دیگر یک چیزی