بچه‌ای هم از سر راه برداشته بود که معامله اولادی با او می‌کرد، آن هم برداشته بود آورده بود مکه. این توده‌ای به آن معنایی که اینها می‌گویند نبود که اعتقاد هیچ نداشته باشد، اصلاً این از طریق انگلیسها این طرح را ریخته بود. آن وقت، در آن وقتی که سلیمان میرزا بود، زمان سابق بود، امریکایی‌ها خیلی در اینجا [نفوذ] نداشتند؛ بلکه هیچ، اینکه زیاد دست داشت انگلیسها بودند. و لهذا رضا شاه [را] هم انگلیسها آوردند، به طوری که خود آنها در رادیو گفتند، گفتند: ما این را آوردیم؛ و بعد که خیانت کرد، بیرونش کردیم! و حالا دیگر انگلیسها نیستند، هر چه هست امریکاست، که زیادتر، در اینجاها هم نفع و طمعش زیادتر است؛ هم نفوذش در این ممالک شرقی بیشتر است، و ان شاء الله این نفوذ در ایران دیگر قطع شد و قطع می‌شود از این جهت، به نظر آدم می‌آید که این شلوغکارها به نفع امریکا دارند کار می‌کنند. اگر مدعی‌اند که به نفع ملت، آنطور که ادعا می‌کنند که ما می‌خواهیم ملت چه بشود، خوب، اینها می‌بینند که الآن کارهای زیادی برای این ملت شده است. کارهایی شده است که همه‌اش به نفع ملت بوده. اگر واقعاً اینها ملی هستند، خوب، چیزی که به نفع ملت است باید بیایند کمک بکنند. همان طوری که می‌بینید که در جاهایی که الآن دارند زراعت بر می‌دارند اجزای ادارات، و عرض می‌کنم که دکترها و مهندسین و زنها و مردها توی بیابان می‌روند و با مردم کمک می‌کنند، که این سابقه ندارد در ایران یک همچو وضعی، خوب، وقتی یک همچو وضعی در ایران حالا پیش آمده که دکترها هم می‌روند توی کِشتها و برای مردم کمک می‌کنند، معممین هم، علمای بلاد هم، بعضی وقتها می‌روند کمک می‌کنند به مردم، در تلویزیون من دیدم که اشخاصی که آنجا بودند، اشخاص، خلاصه از این صنف جمعیت بودند، رعیتها نبودند، کمک می‌کردند، زن بود، مرد بود، اگر اینها راست می‌گویند که برای ملت اینها می‌خواهند خدمت بکنند، خوب، آنها هم بیایند با اینها شریک بشوند در برداشتن زراعت، در کشت زراعت، چرا جلوگیری از کشت می‌کنند؟ بعد هم که کشت کردند و مردم، زحمت یکساله یک کشاورز، یا چند کشاورز که یک خرمن است، اینها آتشش می‌زنند. این صحیح است که یک کسی ادعا بکند که من موافق‌