نامه به آقای سید احمد خمینی (سفارش آقای گلپایکانی به عدم تصویب قانون مخالف با اسلام در مورد مالکیت)
 •   نامه
  زمان: 1358 هجری شمسی / 1399 هجری قمری
  مکان: قم
  موضوع: رعایت حدود شرعی مالکیت در تصویب مواد قانون اساسی
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  الآن از قِبَل آقای گلپایگانی (1) آمده بودند که ایشان گفتند در مجلس خبرگان راجع به مالکیت، مخالفِ اسلام نباشد که موجب مخالفت شود؛ و خواستند که با آقای بهشتی (2) تماس گرفته شود. شما (3) تماس بگیرید و بگویید چیزی مخالف شرع، واقع نشود که مواجه با مخالفتها شود.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>