سخنرانی در جمع اهالی عجبشیر و جوانرود (برادری مذاهب اسلامی)
 •   سخنرانی
  زمان: 7 شهریور 1358 / 6 شوال 1399
  مکان: قم
  موضوع: برادری همه مذاهب اسلامی، اهداف حزب دمکرات کردستان
  حضار: اهالی عجبشیر و جوانرود
  بسم الله الرحمن الرحیم
  لزوم حفظ برادری بین همه مذاهب اسلامی
  من کراراً در خطابه‌هایی که ایراد کردم و در نوشته‌هایی که داشتم دو مطلب را رویش تأکید کردم. یک مطلب اینکه در اسلام نژاد، گروه، دستجات، زبان، این طور چیزها مطرح نیست. اسلام برای همه است و به نفع همه. و ما با شما برادر هستیم به حکم قرآن، به حکم اسلام؛ و از هم جدا نیستیم. با کردها، با ترک‌ها، با بلوچ‌ها، همه برادر و باید با هم زندگی کنیم.
  الآن یک مملکتی است که دست اجانب از آن کوتاه شده، و این جنایتکارهای داخلی هم یا فرار کردند، یا در زوایا هستند. البته آنها به این زودی نمی‌توانند، خارجی‌ها، آنهایی که منافع ما را می‌بردند، به این زودی نمی‌توانند که دست بردارند و ما هم به آنها مجال نخواهیم داد ان شاء الله. آن چیزی که من تأکید کردم یکی همین معنا بود که گمان نکنند برادرهای سُنّی ما که در اسلام این معنا مطرح باشد که فرقی مابین شما و ما باشد. همان طور که چهار مذهبی که در اهل تسنُّن هست، (1) چه طور آن مذهب با آن مذهب دوتاست، لکن برادرند همه، دشمن نیستند، این هم یک مذهب خامسی است که دشمنی در کار نیست، همه برادر؛ همه مسلمان؛ همه اهل قرآن؛ همه تابع رسول اکرم. بنابراین، این معانی را اگر چنانچه کسی در آنجاها القا بکند، جزء ریشه‌های فاسد رژیم سابق [است‌] که یک خرده‌شان مانده‌اند، و طرفدارهای اجانب که به نفع آنها

 • می‌خواهند اغتشاش ایجاد کنند. و شما برادرها باید به این معنا توجه داشته باشید که اینها یک توطئه‌هایی است برای اینکه نگذارند اسلام در ایران حکومت کند. اینها با اسلام مخالف‌اند. نه با کُرد مخالف‌اند و نه با فارس مخالف‌اند؛ آنها با اساس مخالف‌اند؛ با اسلام مخالف‌اند. و همه مسلمانها تکلیفشان این هست که جلوگیری از آنها بکنند و اینها را سرکوب کنند.
  هدف حزب دمکرات کردستان
  و من در صحبتهای اخیری که کردم این مطلب را گفتم که تمام کردستان، تمام طبقاتشان، الّا آن رده بالا - آن رده بالا که توطئه‌گر و مفسد هستند - تمام آنها درامان‌اند؛ احدی به آنها تعدّی نخواهد کرد؛ دادگاهی آنها را نخواهد خواست. مفسدین را ما می‌خواهیم جلو بگیریم؛ یعنی همانهایی که شما را به زحمت می‌اندازند. الآن در منطقه شما کشتار هست، در منطقه ما که نیست، اینجا نشستیم، شما هم نشستید. الآن آنی که ما را وادار کرده است که همه قوا را متوجه به آنجا بکنیم مصلحت شماست. آن برای این است که شماها و خانواده شماها گرفتار این قشرهای فاسد هستید و آنها با اسمهای مختلف می‌خواهند همه را سرکوب کنند و تحریکاتی که می‌خواهند بکنند برای همین است که نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند، و الّا «حزب دمکرات» به اسلام کاری ندارد تا بگوید من سُنّی هستم. اگر می‌گوید من سُنّی هستم، همه فقهای اهل سنّت می‌گویند اطاعت اولی الأمر واجب است و اینها نمی‌کنند؛ یعنی خلاف می‌کنند؛ برخلاف رفتار می‌کنند، پس بدان اینها سنی نیستند. اینها می‌خواهند شما را بازی بدهند بگویند که ما سنّی هستیم، و شیعه‌ها با ما چه. اگر شیعه‌ها با سنّی مخالف بودند، چرا قبل از اینکه اینها به این شرارت دست بزنند، شیعه‌ها نیامدند با شما جنگی بکنند، چه جنگی داریم؟ ما با شما برادر هستیم، جنگی نداریم با شما. شماها و ما هم در برابر اسلام و قانون اسلام علی السواء هستیم. بنابراین، هیچ خوفی نیست و ما این را بعد هم اعلام عمومی می‌کنیم. و قضیه گرفتاری هایی که داشتید شما در زمان سابق، این اختصاص به شما نداشته است.
 • همین قم آن قدر گرفتاری داشت در زمان این شاه سابق و پدر این که هر دو طرفدار خارجی‌ها و نوکرهای آنها بودند. همین قم و همین حوزه علمیه قم مصیبتها از اینها کشیده‌اند؛ حبسها رفتند؛ تبعیدها رفتند؛ کشته‌ها دادند؛ غارت شدند؛ قرآن را آتش زدند در این مدرسه فیضیه، به طوری که برای ما نقل کردند، کتابهای علمی را آتش زدند؛ کتابهای حدیث را آتش زدند. ما هم گرفتار بودیم، شما هم گرفتار بودید. سایر برادرهای ما هم در سایر جاها گرفتار بودند همه، الحمدللَّه این گرفتاری رفع شد؛ و امیدواریم دیگر برنگردد.
  همه کشور نیازمند اصلاحات
  راجع به اینکه در همه جا باید یک اصلاحاتی بشود، ما می‌دانیم که همه مناطق را اینها عقب نگه داشتند از همه چیزهایی که باید ایرانی‌ها برخوردار باشند. نگذاشتند این طور بشود. نه آب هست؛ نه برق هست؛ نه اسفالت هست؛ نه چیزی. و این هم اختصاص به شما ندارد. شما بروید تهران، طرف جنوب، آن محله‌های زیادی که الآن در تهران هست، زاغه نشینها، شما باز یک خانه‌ای دارید، شما بروید تهران ملاحظه کنید، اینها یک عده زیادی، یک محله‌هایی که شاید حدود سی تا محله است، الآن در همین اطراف تهران، نه بیرون‌ها، متصل، همه متصل تهران، در این گودالها زندگی می‌کنند! نه خانه دارند؛ نه آب دارند؛ نه برق دارند. اینها باید زنهایشان بیچاره‌ها از پنجاه پله، آن طور که به من نقل کرده‌اند، پنجاه پله، شصت پله، یا بیشتر، بروند بالا تا برسند به یک شیر آبی؛ یک کوزه آب کنند بیاورند برای بچه‌هایشان. مسئله این طور نیست که شما خیال کنید الآن تهران همه کارها [را] درست کرده شاه سابق، یا پدرش، خیر، همه جا را عقب نگه داشتند.
  اجانب خیرخواه شما نیستند
  الآن هم اول چیزی که در نظر است مناطق شماست. همین چند روز - ما الآن درصددیم - همین چند روز هیئتهایی می‌آیند برای آنجا، برای رسیدگی، و امیدوارم که‌
 • همه گرفتاریها را رفع بکنند. شما جوانهایتان را از اینکه بازی بخورند، از اینها جلوگیری کنید. نگذارید از اینها بازی بخورند. اینها خیرخواه شما نیستند. آن که خیرخواه همه است اسلام است. اینها شما را می‌خواهند از اسلام دور کنند. کسی که می‌خواهد کسی را از اسلام دور کند این خیرخواه نیست. اینها می‌خواهند همان طور که سابق چپاول می‌کردند و اربابهاشان چپاول می‌کردند حالا هم همان قضیه باشد و چپاول باشد. چپاولگرند اینها. این چپاولگرهایی که آدمکشی دارند می‌کنند، و عرض می‌کنم که خرمن آتش می‌زنند و همه این کارها را می‌کنند، اینها دلسوز برای ملت نیستند.
  اسلام؛ دل سوز ملت
  آنی که برای ملت دلسوز است، اسلام است که دلسوز است و آنهایی که تابع اسلام هستند برای شما کار می‌کنند. مربّی همه قرآن است و آن که برای همه است قرآن است؛ و آن که باید زیر سایه او همه ما باشیم آن عبارت از قرآن است. شما مطمئن به این معنا باشید که این تبلیغاتِ اینها همه‌اش غلط است. و شما خودتان شاهد هستید که آنها شروع کردند به شلوغکاری و جنگ و آدمکشی، و ارتش ما برای جلوگیری از این بود. برای این بود که داشتند آنجا را به آتش می‌کشیدند، اینها رفتند برای جلوگیری، آن وقت آنها منتشر می‌کنند که نخیر، اینها می‌خواهند بیایند مناطق اینها را چه بکنند. اینها چه کاری به مناطق آنها دارند؟ مناطق آنجا منطقه اسلامی است، و ایران است؛ و همه ما ایرانی و همه ما مسلمان و همه ما تابع قرآن. ان شاء الله همه‌تان موفق باشید و مؤید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>