حکم رسیدگی به مشکلات منطقه فومنات به آقای فومنی حائری
 •   حکم
  زمان: 13 شهریور 1358 / 12 شوال 1399
  مکان: قم
  موضوع: رسیدگی به مشکلات منطقه فومنات
  مخاطب: فومنی حائری
  بسمه تعالی
  به طوری که مرقوم شده است، اهالی محترم تقاضا دارند جنابعالی در منطقه فومنات، اشتغال به رسیدگی به وضع منطقه داشته باشید. مقتضی است جنابعالی تشریف ببرید و با مشورت آقایان و اشخاص معتمد به کارهای آنجا رسیدگی نمایید. والسلام علیکم.
  روح الله الموسوی الخمینی‌