حکم
زمان: 13 شهریور 1358 / 12 شوال 1399
مکان: قم
موضوع: رسیدگی به مشکلات منطقه فومنات
مخاطب: فومنی حائری
بسمه تعالی
به طوری که مرقوم شده است، اهالی محترم تقاضا دارند جنابعالی در منطقه فومنات، اشتغال به رسیدگی به وضع منطقه داشته باشید. مقتضی است جنابعالی تشریف ببرید و با مشورت آقایان و اشخاص معتمد به کارهای آنجا رسیدگی نمایید. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>