سخنرانی در جمع پرسنل کمیته شمیرانات (عنایات الهی در پیروزی ملت ایران)
 •   سخنرانی
  زمان: صبح 14 شهریور 1358 / 13 شوال 1399
  مکان: قم
  موضوع: عنایات الهی در پیروزی ملت ایران
  حضار: پرسنل کمیته شمیرانات به همراهی آقایان: امام جمارانی، مهدی - کروبی، مهدی‌ - شاه آبادی، مهدی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  شکست ناپذیری لشکر اسلام
  من میل ندارم دوستان عزیز خود را که در آفتاب می‌بینم عرق می‌ریزند معطَّل کنم؛ لکن چند [مطلب‌] برای آقایان عرض می‌کنم و امیدوارم زود آقایان رها بشوند، و با سلامت به محل خودشان تشریف ببرند.
  من امیدوارم به این نهضت - و امیدوار بودم - من از این تحولی که در شما جوانان حاصل شده است امیدوارم و شما را پیروز می‌بینم. این تحول انسانی، این تحول اسلامی، من شما را مثل سربازهای صدر اسلام می‌بینم. من به این چهره‌های نورانی علاقه دارم. من درود می‌فرستم به این چهره‌های نورانی و اسلامی که برای خدمت به اسلام مهیّا هستند؛ شما مثل لشکر اسلام در صدر اسلام برای اسلام خدمت می‌کنید. و شما منظور امام زمان - سلام الله علیه - هستید. دلخوش باشید که اسلام شما را می‌پذیرد. دلخوش باشید که شکست برای شما نیست، نه در حیات و نه در شهادت. شهادت فخر اولیا بوده است و فخر همه ما؛ و سعادت است. شما چه پیروز بشوید در دنیا، یا به شهادت برسید، پیروزمندید؛ همان طور که لشکر اسلام در صدر اسلام خودشان را پیروز می‌دیدند، چه کشته بشوند و چه بکشند. شما هم امروز همان سربازها هستید. من به شما مژده پیروزی می‌دهم و من به شما تبریک عرض می‌کنم. خداوند تعالی به شما نظر دارد.
  قرآن پناهگاه مسلمین
  همان نظرِ لطف خدا بود که شما با نداشتن سازمانی و با نداشتن برگ و ساز ارتشی، بر
 • قدرتهای بزرگ پیروز شدید. این نظر خدای تبارک و تعالی و تأیید اسلام بود این نظر اسلام است که شما را متحول کرده است، و شما آرزوی شهادت می‌کنید. تا شما به این حال هستید - و امید است که همیشه باشید - پیروز هستید. خداوند با شماست. قرآن کریم پناه همه ماست. ما برای قرآن قیام می‌کنیم و کردیم، و پیروز خواهیم بود. شما حق هستید، در مقابل باطل ایستاده اید و حق پیروز است. شما برای اسلام قیام کردید و پشتیبان شما اسلام است و کسی که پشتیبان او قرآن و اسلام باشد پیروز است.
  من سلامت همه شما و پیروزی شما را از خدای تبارک و تعالی خواستارم. این دسته اشرار که الآن مشغول شرارت هستند چیزی نیستند، اینها دفن خواهند شد. خداوند شما را بر اشرار غلبه دهد. من از شما و آقایانی که تشریف آورده اید تشکر می‌کنم. و به همه آقایانی که آمدند - چه از مشهد و چه از شمیران و از جاهای دیگر - به همه سلام می‌فرستم و من خدمتگزار همه هستم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>