بیانات در جمع وزرای امور خارجه و نفت کویت (لزوم وحدت و برادری)
 •   بیانات
  زمان: صبح 31 تیر 1358 / 27 شعبان 1399
  مکان: قم
  موضوع: برادری و وحدت میان ملتها و دولت‌های اسلامی
  حضار: وزیر امور خارجه و وزیر نفت کویت، و سفرای ایران و کویت
  امیدوارم که با همه قشرها خصوصاً شعوب (1) اسلامی ما با برادری رفتار کنید؛ و همه دولتهای اسلامی با همه خوشرفتاری کنند، و باید به یکدیگر دست برادری بدهند تا دست اجانب کوتاه باشد.
  من امیدوارم که همه با هم دوست و برادر باشیم و هیچ گاه با هم نفاق نداشته باشیم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>