حکم انتصاب آقای احمد مطهری به سمت قاضی دادگاه‌های انقلاب خراسان
 •   حکم
  زمان: 27 مرداد 1358 / 24 رمضان 1399
  مکان: قم
  موضوع: انتصاب قاضی دادگاه‌های انقلاب خراسان
  مخاطب: مطهری، احمد
  بسمه تعالی
  جناب مستطاب ثقة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد مطهری - دامت افاضاته
  بدین وسیله جنابعالی به سمت قضاوت در دادگاه‌های انقلاب اسلامی در استان خراسان منصوب می‌شوید که در تشکیل دادگاه و رسیدگی به پرونده متهمان و زندانیان اقدام نموده و احکام شرعیه را درباره ایشان صادر نمایید؛ و در هر حال احتیاط را رعایت نمایید. از خدای تعالی موفقیت آن جناب را خواستارم.
  به تاریخ 24 شهر رمضان المبارک 99
  روح الله الموسوی الخمینی‌