پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۱۴ - صفحه ۲۳۵
مخالفتهایی که از خارج دارد می‌شود و از داخل مفسدین دارند می‌کنند. ما نباید آلت دست این گروه‌هایی قرار بگیریم که آمدند و می‌خواهند فساد کنند در اینجا و هر کدام هم ریشه دارند به یک جایی؛ این یکی ریشه دارد به شوروی، یکی ریشه دارد به امریکا. ما نباید خودمان را دست اینها بدهیم که اینها ما را بازی بدهند، اغفال کنند ما را.
آنها خیلی می‌خواهند و در نظر دارند که ماها را اغفال کنند.
آنهایی که الآن مسلح هستند در این کشور و یکیشان در سر حدی که آقایان دارند آنجا فداکاری می‌کنند، یکی از این فداییهای خلق، یکی از این چریکها، یکی از این منافق‌ها، آنجا نیست. همه جمع شدند در این شهرهایی که می‌شود در آن شلوغ کرد. تا بفهمند کی می‌خواهد بیاید الآن آنجا صحبت کند، باید چه کرد، بساطش را درست می‌کنند، تا وقتی که او برود. او هم غافل از این اینکه حالا مسئله اینطوریها ست برود آنجا و بریزند اینها به هم و یک آشوب درست کنند. می‌دانند که چه جوری باید این دسته را با آن دسته مقابل هم قرار بدهند. آنها درس نفاق را آموخته‌اند. ما باید خودمان توجه کنیم به اینکه نبادا زیر تأثیر اینها برویم و اینها ما را آلت دست کنند، برای ابرقدرتها عمل بکنند و ما آلت دست آنها باشیم، به جان هم بیفتیم؛ سپاه پاسدار علی‌ حدّه، برای خودش یک دفتری باز کند، مثلاً ژاندارمری هم علی‌ حدّه، ارتش هم علی‌ حدّه، و همه با هم مخالف. آمال همه دشمنهای شما این است که شماها با هم مخالف باشید.
شما الحمدللَّه با هم موافقید. حالا ممکن است بعضی جوانها متوجه به مسائل نباشند؛ اما اشخاص صحیح متوجه‌اند به مسائل. این مملکت ما آسیب دیگر نخواهد دید اگر این ملت به همین جور که هست پشت سر شما باشد؛ به همین طوری که الآن می‌بینید پشت سر شما باشند. و شما هم خودتان را خدمتگزار ملت حساب کنید؛ این‌طور نباشد که هر کس خیال کند حالا من که یک قدرتی دستم آمده است باید این اشخاصی که زیر دست است بکوبم. این مسائلی بوده که سابق بوده است؛ در حکومتهای سابق بوده. حالا هم در بعضی از کشورها، یا بسیاری از کشورها هست این مسائل. اگر ما بخواهیم یک رژیم اسلامیِ انسانی داشته باشیم و برای خودمان ارزش قائل بشویم، باید همه اینهایی که‌