بیانات
زمان: 3 فروردین 1342 / 26 شوال 1382
مکان: قم
مناسبت: حمله مأموران رژیم شاه به مدرسه فیضیه
حضار: روحانیون، طلاب و اهالی قم
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
... مردم لازم است از مدرسه فیضیه دیدن نمایند و جنایات غیر انسانی دستگاه حاکمه را از نزدیک ببینند و نیز به بیمارستانها سرکشی کنند و از روحانیان مجروح و مصدوم عیادت به عمل آورند تا دریابند که دستگاه حاکمه با روحانیت چه کرده است!