تلگراف
زمان: فروردین 1342 / ذی القعده 1382
مکان: قم
موضوع: تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
مخاطب: میلانی، سید هادی
مشهد - حضرت آیت الله آقای میلانی - دامت برکاته
از اظهار همدردی در این فاجعه عظیمه که از طرف دستگاه جبار بر اسلام و رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - وارد شده متشکرم. خاطرات زمان چنگیز تجدید شد. وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا ایَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ (1)
خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>