تلگراف
زمان: فروردین 1342 / ذی القعده 1382
مکان: قم
موضوع: تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
مخاطب: قمی، سید حسن
بسم الله الرحمن الرحیم
مشهد - حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای قمی - دامت برکاته
از اظهار همدردی در فاجعه عظیمه که از طرف دستگاه جبار بر اسلام و مسلمین وارد شد متشکرم. خاطرات زمان مغول تجدید شد. اکنون روحانیون تأمین جانی ندارند. وَاللهُ غالبٌ عَلی‌ امرِهِ. (1)
خمینی