اجازه‌نامه
زمان: 5 خرداد 1342 / 2 محرّم 1383
مکان: قم
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: ارسنجانی، سید محمد حسین
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب سیدالاعلام و حجت الاسلام آقای آقا سید محمد حسین ارسنجانی - دامت برکاته - از قِبَل حقیر مجاز هستند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که در زمان غیبت ولی امر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - از مختصات فقیه جامع الشرایط است «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز جناب ایشان وکیل اینجانب می‌باشند در اخذ جمیع وجوه شرعیه از قبیل زکوات و صدقات و خیرات و خصوص سهمین مبارکین، و صرف نصف آن را در محل به محالّ مقرره شرعیه و علی فرض عدم اکفاف، صرف دو ثلث آن را در محل و ایصال بقیه را نزد حقیر برای ادامه و اقامه حوزه علمیه. و نیز وکیل هستند در دستگردان نمودن و امهال به هر نحو که صلاح می‌دانند و در اخذ و ایصال.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی و سدده - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجومنه ان لاینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ 2 شهر محرّم الحرام 1383
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>