پاسخ استفتاء
زمان: خرداد 1342 / محرّم 1383
مکان: قم
موضوع: پاسخ استفتاء در مورد فرقه بهائیت
سؤال کننده: گرامی، محمدعلی
[پیشگاه مبارک جناب مستطاب حضرت آیت الله العظمی آقای حاج آقا روح الله خمینی - متّع الله المسلمین بطول بقائه
مستدعی است حکم فرقه بهاییه را از نظر شرع انور در جهت ازدواج با مسلمانان - زن دادن و زن گرفتن - و همچنین در جهت طهارت و نجاست و خصوصاً وارد شدن آنها به حمامهای مسلمانان روشن فرمایید. ممنون می‌شویم. الداعی محمدعلی «گرامی» القمی‌]
بسمه تعالی
این طایفه ضالّه، کافر و نجس هستند و ازدواج با آنها جایز نیست و به حمام مسلمین نباید وارد شوند.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>