نامه
زمان: 7 خرداد 1342 / 4 محرّم 1383
مکان: قم
موضوع: دعوت از آقای خوانساری برای امضای اعلامیه مشترک علیه رژیم شاه
مخاطب: خوانساری، سید احمد (1)
[مضمون نامه امام خمینی به آقای خوانساری‌]
... شما که در مرکز هستید، خانه نشین شده اید. اصلاً نه حرفی، نه اعلامیه‌ای. هیچ کار نمی‌کنید. شما که در تهران هستید، مردم را دعوت به قرآن، یعنی وحدت و یگانگی نمی‌کنید. فایده‌اش چیست؟ شما باید مردم را دعوت به قیام کنید. شما باید مردم را به اتحاد دعوت کنید تا موقعی که می‌خواهیم دستور قیام بدهیم آنها آماده باشند تا ریشه شاه و دولت را از میان برداریم.
چرا علمای تهران در مقابل این گرگهای درنده سکوت اختیار کرده‌اند؟ چرا در مقابل این لامذهبها که می‌خواهند دینمان را از دستمان بگیرند، سکوت کرده اید؟ چرا در مقابل شاه مملکت که می‌خواهد روحانیت را از میان بردارد قیام نمی‌کنید؟ چرا در مقابل حکام سکوت می‌کنید؟ شما شنیده‌اید که حضرت علی خانه نشین شده بود؛ اما دستور این بوده که 25 سال خانه نشین بشود. و بالاخره پس از این مدت، پدر مخالفین را در

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>