تلگراف
زمان: 23 فروردین 1343 / 28 ذی القعده 1383
مکان: قم
موضوع: تکذیب خبر موافقت روحانیون با اعمال خلاف شرع رژیم شاه (1)
مخاطب: اهری، احمد
حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد اهری - دامت برکاته - تبریز
از عواطف کریمه حضرات حجج اسلام - دامت برکاتهم - متشکر. مستدعی است مراتب اخلاص حقیر را به جامعه علمیه ابلاغ فرمایید. توفیق علمای اسلام را در احقاق حق و ابطال باطل خواستار است. لازم است مندرجات اطلاعات سه شنبه 18 فروردین منتشر در تهران جداً تکذیب شود.
خمینی