تلگراف
زمان: 23 فروردین 1343 / 28 ذی القعده 1383
مکان: قم
موضوع: تکذیب خبر موافقت روحانیون با اعمال خلاف شرع رژیم شاه (1)
مخاطب: انواری همدانی، حسین
حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ حسین همدانی (2) - دامت برکاته - نجف از عواطف حضرات علمای اعلام و حجج اسلام - اعلی الله کلمتهم - متشکر. مراتب اخلاص حقیر را به عموم آقایان ابلاغ فرمایید. توفیق حضرات علمای اسلام را در احقاق حق و ابطال باطل خواستار است. مستدعی است مندرجات اطلاعات 18 فروردین را جداً تکذیب فرمایند. والسلام علیکم.
خمینی