تلگراف
زمان: 23 فروردین 1343 / 28 ذی القعده 1383
مکان: قم
موضوع: تکذیب خبر موافقت روحانیون با اعمال خلاف شرع رژیم شاه (1)
مخاطب: خادمی، حسین
حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای خادمی - دامت برکاته - اصفهان
از مساعی جمیله جنابعالی متشکر. توفیق علمای اسلام را در احقاق حق و ابطال باطل خواستار است. مستدعی است مراتب تشکر اینجانب را به حضرات حجج اسلام - دامت برکاتهم - ابلاغ، لازم است مندرجات روزنامه اطلاعات سه شنبه 18 فروردین را جداً امر به تکذیب فرمایید.
خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>