نمی‌دانم کجاست و یک دسته کجاست؛ و یک دسته دیگری هم الآن دارند به اسرائیل می‌روند. الآن در منزل من موجود است آن مجله دانشجویان، سازمان دانشجویان ایران در اسرائیل. الآن موجود است. آقا، این ذخایر ما این جوانها هستند. این جوانهای ما را دارند اغفال می‌کنند؛ دارند به آنها تزریق می‌کنند که هر بدبختی شما دارید از اسلام است. شما کجای اسلام را دیدید که می‌گویید بدبختی از اسلام است؟ شما مسلمین را اینجا دیدید که یک مردم فقیر گدای بیچاره، هی هم داد می‌زنند که الحمدللَّه یک نفر هم سر گرسنه، دیگر به خواب نمی‌رود. الحمدللَّهِ امیدوارم این جور باشد لکن این کلام واقعیت را تغییر می‌دهد؟ این کلام، حرفهایی که در چند وقت پیش از این در اطلاعات نوشته بود - و اطلاعات هم که سند رسمی شماست - راجع به بنادر جنوب نوشته بود، این واقعیت را تغییر می‌دهد؟ اینکه تغییر نمی‌دهد اینها را. این دانشجوهای بیچاره ما اینجا که دیدند، دیدند که مسلمین، گرسنه و بیچاره و بدبخت، مساجدشان خراب، نمی‌دانم معابدشان چطور، کذا، وقتی که وارد امریکا می‌شوند، یک کلیسا می‌روند می‌بینند که تمامْ منظم، مرتب، همه چیزِ آن درست؛ خیال می‌کنند که احکام انجیل و توراتْ، اینها را به این حد رسانده و احکام اسلام اینها را عقب نشانده.
عامل عقب ماندگی مسلمانان
خیر آقا، دول اسلامی، ما را این جور کرده؛ دولتهای اسلامی، بیچاره‌های غافل شده، ما را به این روز نشانده‌اند. اسلام را این جوری دارند معرفی می‌کنند. اسلام یکوقتی بود که نصف دنیا را گرفته بود و داشت می‌رفت جلو. شما این کتاب گوستاولوبون را بخوانید؛ (1) تمدن اسلام را؛ او رفته است تمدن اسلام را از چشم مادی نگاه می‌کند، او اصلاً نمی‌فهمد اسلام یعنی چه؛ اعتقاد هم نه به مسیح دارد و نه به اسلام دارد؛ او تمدن را عبارت از این ستونها می‌داند. چنانچه بچه‌های ما هم اینطوری خیال کردند هست. وقتی می‌روید می‌بینید که آنجا بله یک تشریفات زیاد و واتیکان کذا و کجا کذا، مساجد ما