تلگراف
زمان: 11 مهر 1343 / 26 جمادی الاول 1384
مکان: قم
موضوع: پیام تسلیت مصیبت وارده
مخاطب: مقتدایی، مرتضی
قم - اصفهان 11/7/1343
به وسیله حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای خادمی - دامت برکاته جناب مستطاب ثقة الاسلام آقای مقتدایی - دامت افاضاته
پس از تسلیت در مصیبت وارده، سلامت جنابعالی را خواستار است.
خمینی