اجازه‌نامه
زمان: 20 مهر 1343 / 6 جمادی الثانی 1384
مکان: قم
موضوع: اجازه در اخذ وجوه شرعیه
مخاطب: حسینی مهریزی یزدی، سید محمد باقر
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب سیدالاعلام و ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد باقر حسینی مهریزی یزدی - دامت افاضاته - از طرف حقیر مجازند در اخذ وجوه شرعیه از قبیل زکوات و مظالم عباد و صرف آن در موارد مقرره شرعیه؛ و همچنین مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد، چنانچه مازادی داشت مجازند مقدار نصف از سهم سادات عظام - کثّرالله نسلهم المبارک - را به سادات فقیر و متدین عفیف بپردازند و مابقی از سهمین را جهت حفظ حوزه‌های مقدسه علمیه - صانهاالله تعالی عن الحدثان - نزد حقیر ارسال نمایند.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی والتجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا، و ارجو من جنابه ان لاینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ ششم شهر جمادی الثانیه 1384
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>