اجازه‌نامه
زمان: 20 مهر 1343 / 6 جمادی الثانی 1384
مکان: قم
موضوع: اجازه در امور شرعیه
مخاطب: مقتدایی، مرتضی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای آقا شیخ مرتضی مقتدایی - دامت افاضاته - مجازند از طرف حقیر در اخذ وجوه شرعیه از قبیل زکوات و مظالم عباد و صرف آن در موارد مقرره شرعیه و همچنین مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف ثلث از آن در اعاشه خود، و سایر موارد منطبقه و ارسال دو ثلث دیگر را جهت حفظ حوزه‌های مقدسه علمیه - صانهاالله تعالی عن الحدثان - نزد حقیر.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو من جنابه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ ششم شهر جمادی الثانیه 1384
روح الله الموسوی الخمینی