اجازه‌نامه
زمان: 20 خرداد 1340 / 26 ذی الحجه 1380
مکان: قم
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: امامی دارابی، محمد
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب عمادالاعلام و مروّج الاحکام آقای آقا شیخ محمد امامی دارابی - دامت تأییداته - از جانب حقیر مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که تصدی آن در زمان غیبت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - از مختصات فقیه جامع الشرایط است «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام- علیه السلام- و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد، و صرف ربع از بقیه را برای ترویج دیانت مقدسه و علوّ کلمه حق، و ایصال بقیه را نزد حقیر برای صرف در حوزه مبارکه علمیه.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ و السلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ 26 شهر ذی الحجة الحرام 1380
روح الله الموسوی الخمینی