یک همچو امپراتوریِ غلط شیطانی بزرگ را از بین بردند، در صورتی که همه قدرتها دنبال او بودند؛ و خصوصاً امریکا، انگلستان بیشتر از دیگران طرفدار او بودند، و تهدید می‌کردند، سفارش می‌کردند، التماس می‌کردند که شاه باشد، و بعدش هم می‌گفتند بختیار (1) باشد. وقتی که می‌دیدند نمی‌شود، خوب، دیدند که چه شد؛ ملت نگذاشت این قدرتها در ایران باقی بمانند. و با همه کوششی که آنها کردند و همه قدرتی که در دست آنها بود، و در دست ملت ما هیچ قدرتی نبود، به علاوه که یک انتظامی و نظمی هم در کار نبود که مثلاً مردم را به طور نظم وادار به کار بکند، بلکه همین طوری به طور قوّه الهی این کار انجام گرفت، اینها حالا فهمیدند به اینکه یک قدرتی هست در این ملت و در ملتهای اسلامی که می‌تواند این قدرت با نداشتن اسلحه، با نداشتن تانک و توپ و جِهازات (2) جنگی، یک قدرت بزرگی را که همه چیز دارد از بین ببرد.
ضرورت هوشیاری ملت
اینها الآن فهمیدند قضیه این طوری است؛ یعنی شکست خورده‌ای هستند که حالا در صدد این‌اند که شکست خودشان را علاج کنند. الآن وقت این است که ملت ما با تمام هوشیاری توطئه‌های اینها را از بین ببرد. این غائله‌های که در کردستان پیش آوردند این طور نبود که کُردها می‌خواستند یک غائله‌ای درست کنند. کُردها نظری به این نداشتند، غائله‌ای بود که اجانب - آنهایی که می‌خواهند ما را غارت کنند - با آن اشخاصی که همدست آنها در غارتگری بودند، مثل حزب دمکرات - سران حزب دمکرات البته - این غائله را بوجود آوردند؛ که در آنجا یک برادرکشی‌ای بشود و یک چیزهایی بشود، و نگذارند که این ملتی که پیش برده است تا آخر برود؛ و نهضت را تا آخر برساند.
توطئه اجانب برای سیستان و بلوچستان
و این خوف در طرفهای شما هم هست؛ در بلوچستان و در سیستان هم هست. این