سخنرانی
زمان: ظهر 6 مهر 1358 / 6 ذی القعده 1399
مکان: قم
موضوع: تفاوت نظام شاهنشاهی با جمهوری اسلامی - نوید تحقّق صحیح اسلام در ایران - لزوم توجه همگانی به حق تعالی
حضار: افسران و پرسنل سازمان اتْکا
بسم الله الرحمن الرحیم
جمهوری اسلامی و نظام شاهنشاهی
من هر وقت مواجه با امثال آقایان می‌شوم لازم می‌دانم که بعض مسائل لازم گفته بشود، و به گروه‌های مختلف هم همین طور گفته‌ام. یک فرق مابین جمهوری اسلامی و نظام فاسد شاهنشاهی این است که در نظام شاهنشاهی آنهایی که در رأس هستند از باب اینکه خیانتکار هستند به حسب نوع - شاید کم پیدا بکنید نباشند - اینها از ملت می‌ترسند. برای خیانتی که کرده‌اند از ملت خودشان می‌ترسند. وقتی از ملت ترسیدند، برای اینکه حفاظت کنند خودشان را و صیانت کنند از آسیب ملت، ارتش را طوری بار می‌آورند که در مقابل ملت بایستد. ملت و ارتش در آن نظامها همیشه مقابل هم بودند. ارتش ایجاد رعب می‌کرده است در مردم. و مردم هم تا آنجا که می‌توانستند، اگر می‌توانستند، کارشکنی می‌کردند. اگر یک نفر از اینها می‌خواست عبور کند از یک خیابان، مثلاً محمدرضا اگر می‌خواست عبور کند از یک خیابانی، قبل از اینکه عبور بکند، آن خیابان و خانه‌های آن خیابان و اطراف آنجا توسط سازمان امنیت کنترل می‌شد، به طوری که خانه‌ها شاید بعضی از آنها خالی می‌شد! و اگر هم در آن یک زنی پیدا می‌شد! مأمور آنجا پاسداری می‌کردند، تا این شخص بیاید از اینجا عبور کند. این برای این است که همیشه این خوف را داشت که مبادا ملت که دشمن اوست او را ترور کند، یا آسیبی به او برساند. ارتش و سازمان امنیت و ژاندارمری، عرض می‌کنم که شهربانی و تمام اینها در
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>