خودشان، می‌روند با آنها کار می‌کنند.
تفاهم نه قدرت نمایی
اینها یک مسائلی است که ما باید از آن عبرت بگیریم که وقتی مسائل اسلامی شد، ملی شد، کار برای خود مردم شد، این طور نبود که بخواهند آقایی بفروشند، بخواهند قدرت بفروشند و قدرت نمایی کنند ارتش باید بفهمد این را که با قدرت نمایی نمی‌شود تا آخر یک مملکتی را اداره کرد، با تفاهم می‌شود. وقتی مردم فهمیدند که ارتش مال خودشان است و در منافع خودشان دارد قدم برمی‌‌دارد، آن وقت گل می‌ریزند سرشان. چنانچه دیدید ریختند، و می‌ریزند هم حالا برایشان؛ تظاهر می‌کنند، شعار می‌دهند. اما وقتی ببینند که هر جا پا بگذارند اینها می‌کوبند اینها را، بخواهد برود فرض کنید یک کلانتری عرض حال بدهد، این هم که می‌خواهد برود، دلش می‌لرزد که حالا برویم اینجا چه جور گرفتاری برای ما پیدا بشود. این طور بود دیگر. اینهایی که «پاسدار» اسم خودشان را گذاشته بودند، مردم را می‌کوبیدند، اذیت می‌کردند، جرم می‌کردند. و همین طور کسانی که باید پشتیبان ملت باشند برخلاف مسیر ملت بودند. حالا که همه‌شان بحمدالله - خداوند ان شاء الله همه را حفظ کند - در مسیر ملت وارد شده‌اند و همراه با ملت هستند و خدمتگزار ملت هستند، ملت هم با آنها خدمت می‌کند، متقابل است خدمت، خدمت متقابل است. شما به آنها خدمت می‌کنید؛ آنها هم به شما خدمت می‌کند. این یک عبرتی است برای همه ماها که بفهمیم که برنامه باید چی باشد.
نوید تحقّق اسلام در ایران
عرض کردم اسلام باز در ایران محتوایش تحقق پیدا نکرده. یک اسمی و یک کمی هم، یکی کمی هم صورتش پیدا شده. حالا این طور شده. و اگر ان شاء الله اسلام در ایران آن طوری که خدا و رسول می‌خواهند پیدا بشود، آن وقت معلوم می‌شود که دولت اسلامی یعنی چه، و دولت طاغوتی یعنی چه، آن وقت برادری همه شما درست مستحکمتر می‌شود؛ و مملکت هم آباد می‌شود؛ و خیانتها از بین می‌رود؛ برادریها ظهور
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>