سخنرانی
زمان: 8 مهر 1358 / 8 ذی القعده 1399
مکان: قم
موضوع: گسترش حاکمیت اسلام
حضار: کارکنان بنیاد مستضعفان تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
توطئه اجانب؛ جلوگیری از حاکمیت اسلام
خیلی باید در نظرتان باشد، شمایی که سر و کارتان با یک اموال زیادی است و از آن طرف هم با مستضعفین است و از آن طرف هم چشمهایی دوخته شده است که این نهضت را هر طوری هست هی آلوده‌اش بکنند. یک وقت انسانْ سر و کارش با یک عدّه اشخاصی بوده است که یا آن طرف بودند، و یا اشخاص مؤمن بودند، آنجا اگر یک وقت اشتباهی می‌شد، اشخاص بیطرف و اشخاص مؤمن تنبّه می‌کردند (1) که یک همچو اشتباهی واقع شده. یک وقت سر و کار شما با یک اشخاص اشکالتراش است. اشخاصی هستند که می‌خواهند یک نقطه ضعفی پیدا بکنند، آن نقطه ضعف را دامن بزنند و زیاد جلوه بدهند. و آن هم نظر به شما ندارند؛ نظر به اشخاص ندارند؛ نظر به مکتب دارند. اینها الآن اشخاصی هستند در ایران، از خارج هم هدایت می‌شوند که نمی‌خواهند این نهضت، این مکتب اسلامی، نمی‌خواهند آن طوری که هست در خارج تحقق پیدا بکند؛ برای اینکه با تحقق او همه آمال و آرزوی چپاولگرها نقش به آب می‌شود. اینها در صددند که از هر چیز اشکال بکنند. یک وقت رفراندم پیدا می‌شود، همه ملت می‌روند رأی می‌دهند، مع ذلک اینها اشکال می‌کنند آن مثلاً به زور بوده. و [حال آنکه‌] همه مردم در مَرئی‌ و مَنْظَر بوده که زوری در کار نبوده؛ مردم با اختیار خودشان بوده. حالا که مجلس خبرگان است، و مردم با علم و اختیار خودشان اشخاصی را تعیین کردند، دیدیم