این فعالیت حساسی که سر و کارش با مالیات است، این مردم بیشتر توجه به آن دارند، و زودتر می‌توانند تهمت بزنند.
صدور انقلاب در گرو حفظ حیثیت اسلام
همه ما در این بُرهه‌ای از زمانی که امر دایر بین پیروزی نهضت، و خدای نخواسته شکست که تا آخر دیگر شکست باشد؛ نه شکست محدود. الآن ما واقع هستیم در یک دوراهی که یا پیروزی تا آخر ان شاء الله و یا خدای نخواسته شکست تا آخر. ولهذا هرکس در هر کاری که دارد، هر کسی هر کار، هر شخص و هر گروه هر کاری که دارند، باید خودشان را متوجه این معنا بکنند که سر و کارشان با حیثیت اسلام است. نه قضیه قضیه مستضعفین است. نه قضیه قضیه بنیاد است؛ قضیه قضیه اسلام است. سر و کار با حیثیت اسلام است که الآن به دست این ملت است. اگر این ملت توانست این حیثیت را حفظش بکند و این ادعایی که همه کرده‌اند که جمهوری اسلامی بتواند این ادعا را به ثبوت برساند به ثبت برساند که یک جمهوری اسلامی است با محتوای اسلامی، پیروزی است ان شاء الله تا آخر.
و اگر چنانچه اسلام به آن معنایی که هست در ایران تحقق پیدا بکند، مطمئن باشید که کشورها یکی بعد از دیگری همین رویّه را پیدا می‌کنند. الآن هم نمونه‌هایش هست. الآن هم همان کارهای خلافی که در ایران واقع می‌شد در بعضی کشورهای دیگر شروع کرده‌اند و مشغول‌اند؛ از خوف اینکه مبادا از ایران به آنجا سرایت بکند، و بیخود دست و پا می‌زنند؛ ناچار سرایت می‌کند. یعنی الآن هر طایفه‌ای که می‌آیند اینجا از ملتشان وقتی ذکر می‌کنند، می‌گویند توجه دارند به ایران و همین معنا را می‌خواهند تحقق بدهند، در عراق، در کویت، در مصر، همه جا. اگر ما خوب این نقش را بازی بکنیم و اسلام را به آن طوری که هست در ایران پیاده‌اش بکنیم، علاوه بر اینکه خودمان - ان شاء الله - پیروز هستیم و تا آخر هم پیروز هستیم ان شاء الله از ما به سایر بلاد [سرایت می‌کند] که نظر ما به این است که همه بلاد مسلمین اسلامی باشد، حکومت در دنیا حکومت اسلامی باشد، یا