با اسم شیعه و سُنّی، یک وقت با اسمای دیگر، چه بکنند.
ما باید حالا دیگر بیدار شده باشیم و نقشه‌های آنها را فهمیده باشیم؛ و ان شاء الله نقش به آب بکنیم. و شعارهایی هم که دادید، من متشکرم از اینکه شما به فکر همچو مسائلی هستید. و البته باید هم باشید، وظیفه هم همه‌مان داریم. و امیدواریم که ان شاء الله عمل بشود، و طرحهای صحیح درست بشود و این طرحی که شما دادید هم طرح خوبی است؛ ان شاء الله عمل بشود.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>