سخنرانی
زمان: قبل از ظهر 15 مهر 1358 / 15 ذی القعده 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: نقش طبقات محروم جامعه در پیشبرد نهضت - هوشیاری در مقابل توطئه‌ها
حضار: اعضای حزب جمهوری اسلامی از شهرک ولیعصر
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشرفت نهضت مرهون طبقه محروم
گفتید که شما از زاغه نشینان و از جمعیت اطراف شهر هستید. من یک دفعه از تلویزیون دیدم؛ بلکه شاید دو مرتبه وضع آنجا را مشاهده کردم یک دفعه‌اش که مصاحبه می‌کردند، پرسید از آن مردی که با چند تا بچه از توی سوراخی بیرون آمدند که شما چه می‌کنید؟ گفت که ما صبح که می‌شود می‌رویم تظاهرات. این نهضت از برکت وجود شما زاغه نشینها و امثال شما - یعنی طبقه محروم - به برکت شما پیش رفته است. شما طبقه محروم - چه دانشگاهی و چه روحانی و چه زاغه نشینها و کارگرها - بودید که اینطور با وحدت کلمه و با بانگ «الله اکبر» پیش بردید. آنهایی که بعد از پیش بردن شما به میدان آمدند و همه‌شان انقلابی شدند، آنها را ملت می‌شناسد، ما هم بسیاریشان را می‌شناسیم که دخالتی در این مسائل نداشتند. اینها، بعضیشان، اشخاصی بودند که یا با دستگاه سابق ساخته بودند و جیره خوار آنها بودند و ضد انقلاب بودند. یا در حال انقلاب هم آن کنار نشسته بودند تماشا می‌کردند ببینند کی‌ جلو می‌برد، هر که پیش برد بروند سراغ او. حالا دیدند که شماها طبقه محروم پیش بردید و بحمدالله اسلام پیروز شده است، همه مسلمان شدند، مسلمان دو آتشه! مع ذلک نمی‌توانند آن باطن ذاتشان را بروز ندهند، بروز می‌دهند. گاهی که [می‌گویند] ما اسلام را دیگر می‌خواهیم چه کنیم، همان جمهوری

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>