باشد. غافل از اینکه اسلام بود که اینها را از توی کنار خانه‌ها و منزلها بیرون کشید بسیاری‌شان را؛ و اسلام بود که این پیروزی را آورد که حالا آنها می‌توانند نفس بکشند. قبلاً نمی‌توانستند هیچ کاری بکنند. اینها حالا آمدند و در مقابل شماها ایستادند و در مقابل اسلام ایستادند، و می‌خواهند که باز آن مسائل سابق را پیش بیاورند.
ضرورت هوشیاری در برابر مخالفان
باید شماها توجه داشته باشید. اینهایی که با جمهوری اسلامی مخالفت دارند و با قلمشان و با زبانشان آن مسائل را طرح می‌کنند بشناسید، که یک وقت اینها اغفال نکنند شما را. اینهایی که داد این را می‌زنند که ما طرفدار مردم هستیم و طرفدار خلق هستیم اینها همینها هستند که حاصل رنج یک جمعیتی را در یک سال با یک کبریت آتش می‌زنند، و نمی گذارند کارخانه‌ها راه بیفتد. هر وقت هم راجع به یک کار اصلاحی پیش می‌آید، اینها مخالفت می‌کنند. رفراندم را همینها مخالفت کردند، و بعضیشان تحریم کردند و کارشکنی کردند. و بعد هم مجلس خبرگان را همینها باز انتقاد کردند، و می‌کنند و مشغول‌اند. و بعد هم راجع به مجلس شورا که پیش بیاید، راجع به رئیس جمهور پیش بیاید، همینها هستند که دست و پا می‌کنند بلکه اسلام تحقق پیدا نکند؛ برای اینکه اینها از اسلام می‌ترسند. منافع اینها را که خارجیها تأمین می‌کردند، اسلام نمی‌گذارد که دیگر خارجیها دستشان به ایران باز بشود ان شاء الله. شماها باید توجه داشته باشید، همه ملت ما باید توجه داشته باشند، که این عناصری که برخلاف اسلام قلم برمی‌‌دارند و قدم برمی‌‌دارند اینها را بشناسند، و اینها را نگذارند در صحنه موجب اغفال جوانهای ما بشوند.
ان شاء الله خداوند شماها را حفظ کند. شما طبقه جوان برومند زاغه نشین بر آن اشخاص کاخ نشین شرافت دارید. و شما هستید که اسلام را حفظ کردید و نهضت را پیش بردید. و امیدوارم از این به بعد هم شما باشید که تا آخر برسانید این نهضت را. خداوند همه شما را حفظ کند. و من هم دعاگوی شما، و هم خدمتگزار شما هستم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>