سخنرانی
زمان: 27 شهریور 1358 / 26 شوال 1399
مکان: قم
موضوع: همکاری ملت در مقابله با اشرار - آرامش برای انجام اصلاحات
حضار: روحانیون نقده و خانواده‌های شهدای کُرد
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
در نهضت اسلامی، نژاد مطرح نیست
مسئله، مسئله اسلامی است، وقتی مسئله اسلامی باشد، نباید کُرد خیال بکند که اسلام بر خلاف مصالح اوست، یا این نهضت که اسلامی است بر خلاف مصالح اوست. و نباید تُرک همچو خیالی بکند؛ و نباید دیگران این خیال را بکنند. از اول بنا براین است که یک مملکتی همه چیزش اسلامی باشد. ان شاء الله با کمک همه قشرها، با کمک همه افراد مملکت این تحقق پیدا بکند که ما هرجا پا بگذاریم اسلام را آنجا ببینیم. اگر در ادارات برویم، ببینیم اسلام است. اگر در کوهستانها برویم، ببینیم اسلام آنجا هست. ما یک همچو چیزی در نظر داریم و میل داریم. بنابراین، هیچ نگرانی از اسلام کسی نباید داشته باشد. وقتی نگرانی از اسلام نباید داشته باشد، نگرانی از نهضت اسلامی هم نباید داشته باشد. و چنانچه خلافی واقع بشود یک اختلافاتی واقع بشود، خوب، البته باید رسیدگی بشود.
لزوم همکاری مردم در مقابله با اشرار و فتنه جویان
این قصه‌ای که در کردستان اخیراً واقع شده است - دیروز آقایان سران قوم اینجا بودند، رئیس ژاندارمری اینجا بود و رئیس ارتش اینجا بود، با آنها من صحبت کردم که باید به این رسیدگی بشود، چون بعضی از افراد را آنها اسم برده بودند که اینها این کارها را کرده‌اند - اینها رسیدگی بشود، چنانچه واقعاً یک فردی بوده است که مردم را فرض کنید که قتل عام کرده است، خوب، به سزای خودش برسد. و اگر این دروغ بوده است،
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>