دیگر مسئله‌ای در کار نیست. علی‌ أیّ حال، یک مسئله‌ای نیست که غرضی در کار باشد؛ یا بخواهند فرض کنید که شلوغی در کار بیاورند. این همین بوده است که هرچه کردند، آنها بودند. الآن هم در کوهها و در جنگلها فرار کردند و آنجا اجتماع کردند. و فردا، شاید هم امروز، رئیس ژاندارمری می‌رود آن طرفها، برای اینکه جلوی اینطور مسائل را هم بگیرد و پاکسازی کند آنجاها را. و عمده این است که خود شما و خود اهالی باید در این امور همراهی بکنید با دولت. خانه خودتان است کردستان، یا فرض کنید که آذربایجان. باید [در میان‌] خود آقایان کُردها، خودِ تُرکها، دو تا طایفه‌ای که هر دو مسلمانند، هر دو اعتقاد به پیغمبر اسلام دارند، هر دو قرآن همراهشان است، و نهضت هم نهضت خودشان است، خود آقایان با هم تفاهم داشته باشند. اختلاف نباید بین دوتا برادر مسْلم باشد، دو طایفه‌اند، باید با هم تفاهم کنند. [با] اشخاصی که شلوغکارند هم تفاهم کنند که آن آدم را موعظه کنند. اگر موعظه نشد، کنار بگذارند.
اصلاحات در گرو آرامش و امنیت کشور
و این چیزهایی که الآن در کردستان هست اینها هم اصلاح می‌شود. همان طور که در آذربایجان هم اگر یک چیزی واقع بشود، خود شما باید همراهی کنید تا تمام بشود و مملکت آرام بشود. وقتی آرام شد، آن وقت می‌شود این را مثلاً تعمیر کرد، این را اصلاح کرد؛ آب درست کرد؛ اسفالت درست کرد؛ مدرسه درست کرد. همه چیزها تابع این است که یک آرامشی باشد. ان شاء الله امیدوارم که آرامش پیدا بشود و با کمک همه آقایان، همه آقایان کمک کنند همه ملت کمک کنند، ملت آذربایجان کمک کنند، ملت کردستان کمک کنند، همه کمک بکنند، تا اینکه ان شاء الله این مسائل حل بشود. وقتی که حل شد، آرام شد، آن وقت ما می‌توانیم که مسائل اسلامی را در همه جا ببریم و همه جا تحت لوای اسلام ان شاء الله زندگی بکنند، و زندگی راحت بکنند؛ دنیا و آخرتشان ان شاء الله تعمیر بشود.
و من از خدای تبارک و تعالی توفیق همه شما را خواستار هستم. و آنکه تقاضا دارم از
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>