همه این است که همه‌تان هم اختلاف را یک قدری کنار بگذارید؛ کم بکنید لااقل؛ و هم کمک کنید به قوای دولتی و دولت در همه این اموری که آنها در نظر دارند (1).
در رابطه با این حزب (2) ان شاء الله دیگر تمام می‌شود. خودشان که رفتند و گُم شدند، دیگر تمام می‌شود این حزب. بعد خود مردم می‌مانند و خود مسلمین و خود اشخاصی که متوجه به اسلام و به نهضت اسلامی [هستند]. وقتی خودشان ماندند، دیگر برادرند. ان شاء الله مفسده جوها هم از بین می‌روند. و بنا بر این است که به همین زودی پاکسازی بشود. همه آنها هم که در کوهها و در جنگلها هستند ان شاء الله تمام بشود کارشان. خود شماها باشید و زندگی اسلامی - انسانیِ با شرافت ان شاء الله.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>